ORGASMREVOLUTIONEN

Just nu pågår ett forskningsprojekt för att förbättra kunskapen om genitala modifikationer och sexuell njutning. En enkätstudie pågick mellan juli-september - STORT TACK till alla som medverkat. Vi har nu fortsatt med studien genom intervjuer. Om du vill följa vår forskning kan du göra det på instagram: orgasmrevolutionen

OM STUDIEN

Kunskapen om förekomsten och motiv bakom olika genitala ingrepp och modifikationer samt sexuell njutning är låg i Sverige. Syftet med den här studien är att undersöka olika former av genitala modifikationer samt sexuell njutning. En ökad kunskap om detta är viktig för att ge en ökad förståelse för individers behov av vägledning och vård för att möjliggöra en förbättrad sexuell hälsa. Studien har blivit godkänd av etikprövningsmyndigheten. Forskningshuvudman för projektet är Karolinska institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.


Mer information om studien

DELTA

Kontakta oss via e-post om du är intresserad av att delta i intervjustudien. Om du som deltog i enkäten lämnat dina kontaktuppgifter kommer vi att höra av oss inom kort.

KONTAKTA OSS

Kontaktperson är Jessica Påfs, forskare på Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet, som kan nås på jessica.pafs@socwork.gu.se Övriga i forskargruppen är Anna Wahlberg och Kerstin Sjögren Fugl-Meyer. Om du har frågor angående studien är du välkommen att höra av dig via e-post.HISTORIA

Kommer snart

BERÄTTELSER

Kommer snart

Historia

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Forskning

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Berättelser

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.